RamskaRamska


MenuTam, kde vznikají destiláty Ramska

V zámeckém dvoře Rohy, ležícím na sever od Plzně, sídlili po staletí šlechtici i duchovní. Nyní zde vznikají ušlechtilé destiláty Ramska, k jejichž unikátnosti nepochybně přispívá také zdejší barvitá historie.

Rohy založil na počátku 16. století Jiří Bezdružický z Kolovrat. Tehdy dvůr patřil k nedalekému hradu Krašov. O století později se majitelem Rohů stává Norbert Adolf Miseroni z Lisonu a poté klášter Plasy. Tehdy také Rohy prošly zásadní změnou - opat Evžen Tyttl nechává roku 1725 postavit dvůr nový. Po zrušení plaského kláštera císařem Josefem II. Habsburským roku 1785 přecházejí Rohy do správy Náboženského fondu. Následně je získává kníže Klemens Wenzel Nepomuk Lothar Metternich. V majetku rodiny Metternichů zůstává zámecký dvůr Rohy až do doby I. pozemkové reformy po vzniku ČSR.

Současný majitel se snaží zchátralý historický objekt zámeckého dvora Rohy zachránit a oživit. Mimo jiné také opětovným zřízením ovocného lihovaru.